Facility Management

...jednotné a koordinované řízení všech podpůrných činností v rámci organizace. Tohle vidí naše společnost Construct Building s.r.o. jako základní kámen pro bezvadný chod každé nemovitosti. Jsme certifikovaná firma, která dodává služby v oblasti integrovaného facility managementu.